Yeni Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Yayımlandı. | Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Skip to content
Yeni Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Yayımlandı.
Yeni Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Yayımlandı.

Yeni Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) 02 Temmuz 2016 tarih, 29760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

26/02/2014 tarihli ve 2014/31/AB sayılı Otomatik Olmayan Tartı Aletleri hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yeni yönetmelik ile 09/03/2007 tarih ve 26457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/23/AT sayılı Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış oldu.

Yeni yönetmelikte açık bir şekilde belirtildiği gibi 2009/23/AT direktifi doğrultusunda piyasaya arz edilmiş olan tartı aletlerinin kullanılmasında herhangi bir engel olmayıp söz konusu yönetmelik (2009/23/AT) kapsamında çıkartılan belgeler geçerliliğini korumaktadır.

“2009/23/AT kapsamında düzenlenmiş olan tüm Tunaylar Tip Onay Sertifikaları geçerliliğini korumaktadır.”

Yönetmelikte temel değişikliklerden biri piyasaya yerleştirilen otomatik olmayan tartı aleti’nin muayene edildiğini ifade eden yeşil M işareti yerin siyah M işaretinin kullanılacak olmasıdır.

Yeni yönetmelik için tıklayınız.

Diğer Haberler

Tunaylar Bağımsız Sanatçıları Destekliyor.

Tunaylar Bağımsız Sanatçıları...

Cumhuriyet’in 100. yılında, 87 yıllık tarihi…
Tunaylar Ege Müdürlüğümüz Faliyete Başladı

Tunaylar Ege Müdürlüğümüz...

Trakya Servis Bölge Müdürlüğümüz’ün ardından Ege…
Tunaylar Trakya Merkez Servis Müdürlüğümüz Faliyete Başladı

Tunaylar Trakya Merkez...

Kayseri Bölge Servis Müdürlüğümüzün ardından Trakya…