Silo Altı Taşıt Kantarı Otomasyonu | Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Skip to content
9-Silo-Kantar-copy9-Silo-Kantar-copy
silo_alit_kantar_bigsilo_alit_kantar_big
Silo Altı Taşıt Kantarı Otomasyonu
Her koşulda üstün performans, yüksek tartım hassasiyeti.
  • Silo altı dolum kantarları ve sistemlerinde özellikle çimento fabrikaları gibi dökme malzemelerinin araçlara istenilen miktarda malın doldurulması, otomasyonunun sağlanması ve aynı zamanda araçların istiap hadlerine uygun yüklenmesi hedeflenmiştir.

Silo altı dolum kantarları ve sistemlerinde özellikle çimento fabrikaları gibi dökme malzemelerinin araçlara istenilen miktarda malın doldurulması, otomasyonunun sağlanması ve aynı zamanda araçların istiap hadlerine uygun yüklenmesi hedeflenmiştir.

Birinci seçenekli sistem, dolum operatörüne verilen yükleme bilgisi doğrultusunda silo altında bulunan kantara gelen araca dolum sistemine gerekli komutun verilmesiyle istenilen miktarda dolum yapılması ve sonucunda tartıma ait kantar fişinin elde edilmesi ile çalışır.

İkinci seçenek ise tüm talep, sipariş ve yükleme bilgilerinin tek merkezden kontrol edilmesi ile çalışır. Yükleme için gelen aracın siparişi daha önceden planlandığı için araç giriş noktasından yükleme yapacağı siloya yönlendirilir.

Yükleme bilgisi çeşitli arabirimler ile dolum noktasına aktarılır. Bu bilgiler doğrultusunda sistem, dolum noktası ile haberleşerek araca istenilen miktarda malın yüklemesini gerçekleştirir. Aracın dolumu yapıldıktan sonra çıkışta sevkiyat noktasından araca tartı fişi veya irsaliye verilerek tartım işlemleri sonuçlandırılır. Sistem tek merkezden yönetildiği için personel hataları ortadan kaldırılmakla birlikte online bilgi paylaşımı sayesinde araçların yönlendirilmesi, tartım sonuçlarının ilgili birimlere transfer edilebilmesi ve işletme verimliliği sağlanabilmektedir.

Sistemde, Taşıt Kantarı, Akıllı Tartım İndikatörleri, Bilgisayar, WINSCALE/FILL yazılımı ve bunlara bağlı araç ve şoförü yönlendiren trafik ışığı, optik sensör, bilgi transferini sağlayan touchkey, barkod okuyucu, barkot kart veya kablolu bağlantı sistemleri kullanılmaktadır.

Silo Altı Taşıt Kantarı Otomasyonu - Trafik IşığıTrafik Işığı Seri ve yoğun tartım yapılan kantarlarda tartı terminalinden aldığı komutlar sayesinde araçların kantara giriş ve çıkış trafiğini düzenler. Kantar sahası veya kulübesine monte edilir.
Silo Altı Taşıt Kantarı Otomasyonu - Bariyer
Bariyer
Kantarın giriş ve çıkışına monte edilir. Kantarda araç tartılırken diğer aracın kantara giriş yapmasını ve tartılan aracın işlemi bitmeden çıkış yapmaması amacıyla kullanılır. Tartı terminalinden aldığı komutlar ile çalışan bariyer sistemi dış hava koşullarına dayanıklıdır.
Silo Altı Taşıt Kantarı Otomasyonu - Harici Gösterge
Harici Gösterge Kantarda tartılan aracın ağırlık değerinin kullanıcı dışındaki kişilerce görülebilmesi için kullanılır. İsteğe göre kantar kulübesine veya dışarıdan görülebilecek uygun bir yere monte edilebilir. 6 dijit kolay okunabilir kırmızı led göstergelidir.
Silo Altı Taşıt Kantarı Otomasyonu - Mesaj Terminali
Mesaj Terminali Otomatik araç tanıma sistemli veya otomasyon uygulamalı taşıt kantarlarında sürücünün görsel olarak bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için kullanılır. Uygulamanın şekline göre kantar sahasına veya kulübesine monte edilir.

Periyodik Muayene Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz,

Sahip olduğunuz kapasitesi 2 ton üzerinde olan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri’nin  imalat ve/veya son damga yılından itibaren 2 yılda bir (periyodik muayene son başvuru süresi  29 Şubat 2020) ve tamirlerinden sonra kullanıcı tarafından ilgili kuruluşa müracaat edilerek yaptırılması zorunlu olan muayene ( geçici damgasının yapılmasından sonra 15 gün içerisinde) hizmetlerini yerine getirmek üzere   11.10.2019 tarih ve 30915 sayılı resmi gazetede yayımlanan muayene yönetmeliği (madde 4 (j) ) gereği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TSE yetkilendirilmiştir. Periyodik muayene için (madde 8) içinde bulunulan yılın Şubat ayı sonuna kadar, tamir muayeneleri için ise geçici damga süresinden itibaren 15 gün içinde TSE Bölge Müdürlüklerine müracaat etmenizi önemle bildiririz.

 

Muayene Yönetmeliği:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191011-9.htm

Muayene Ücret Yönetmeliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-11.htm

TSE Başvuru İçin   : https://basvuruportal.tse.org.tr/