Operatörsüz Taşıt Kantarları | Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Skip to content
Operatorsuz-Tasit-Kantarlari-gorsel001Operatorsuz-Tasit-Kantarlari-gorsel001
Operatörsüz Taşıt Kantarları
Her koşulda üstün performans, yüksek tartım hassasiyeti.
  • RF-ID Taşıt Tanıma Sistemi
  • ANPR Plaka Okuma Sistemi
  •  Kartlı Araç Tanıma Sistemleri
  • Pozisyon Sensörleri (Optik Bariyer)
  • Kollu Bariyer
  • Sinyalizasyon Sistemi
  • Mesaj Terminali
  • CCTV Güvenlik Kamerası
  • WinScale Kantar Yönetim Yazılımı

 

Araç trafiğinin yoğun olduğu, seri tartım yapılan tesislerde  araçların otomatik olarak tanınması ve operatör olmadan tartım işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Sistem tek bir merkezden kontrol edildiği için personel hataları ortadan kaldırılmıştır. Sistem aynı zamanda işletmedeki diğer birimlere tartım sonuçlarını transfer edebilmesi sayesinde üretim, stok kontrolü ve satış organizasyonunda önemli rol oynar. Taşıtların tanınması için RF-ID, PROXIMITY gibi temassız ve uzaktan okuma yapabilen teknolojiler ile birlikte plaka okuyan kamera sistemleri kullanılmaktadır.

Sistem; Otomatik Taşıt Tanıma, Taşıt Kantarı, WinAts Yazılımı, Bilgisayar ve Yazıcıdan oluşur. Sisteme, şoförü ve araç trafiğini yönlendiren trafik ışığı, bariyer, mesaj terminali, saha yazıcısı  gibi  donanımlar  ilave edilerek daha hızlı ve verimli tartım imkanı sunulmaktadır. Ayrıca  optik sensör ve kameralar yardımı ile maksimum tartım güvenliği sağlanarak tartım sırasındaki kantar sahası ve araç kamera görüntülerini  içeren kayıtlar bilgisayara aktarılmaktadır.

 

RF-ID TAG SİSTEM

Sistemin işletimi bilgisayarda yüklü WINATS Taşıt Kantarı Yazılımı ile sağlanır. Sistem merkezi bir bilgisayardan yönetilmesi sayesinde birden fazla sayıdaki kantar uygulamalarında herhangi bir kantardan giriş yapan araç başka bir kantardan çıkış işlemlerini yapabilmektedir. Aracın sistem tarafından tanınmasını sağlayan okuyucu modül kantar sahasına, RF-ID etiket ise  araca montelidir. Araç kantara giriş yaptığında şoför araçtan inmeden etiketteki kod ve bilgiler okunarak araç tanınır ve tartım işlemleri  hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Tartım işlemleri sonunda araca ait tartım sonuçları otomatik olarak hafızaya kayıt edilir veya istenirse yazıcıdan otomatik olarak kantar fişi çıktısı alınabilir. Müşteri talebi doğrultusunda sürekli tartılan araçların daraları önceden hafızaya kaydedilerek tek aşamada tartım olanağı sağlanabilir veya birden fazla sayıda kantar bulunan tesislerde kantarlar giriş ve çıkış kantarı olarak ayrılarak trafik akışı daha verimli hale getirilebilir.

 

KARTLI SİSTEM

Araç trafiğinin yoğun olduğu, seri tartım yapılan tesislerde  araçların otomatik olarak tanınması, operatör olmadan tartım işlemlerinin yapılabilmesi ve çoklu kantar tartım otomasyonu gibi uygulamalarda araçların sistem tarafından tanınmasına olanak sağlayan Otomatik Araç Tanıma Terminalidir. Ayrıca tartım odası/kulübesi  kullanılmak istenmemesi veya ürün kodu vb. bilgilerinde girilmesi gereken  uygulamalar için  fonksiyonel talepleri karşılayabilen model seçeneği bulunmaktadır. Uygulama yeri ve şekline göre kantar giriş, çıkışına veya her iki yöne de monte edilebilir. En önemli ve benzerlerinden farklı özelliği şöförün araçtan inmeden tartım işlemlerini gerçekleştirebilmesidir.

Sistem, Araç Tanıma Terminali (ATS) ve taşıt kantarına bağlı bulunan bilgisayardaki WINATS yazılımından oluşmaktadır. Temassız okuma yapabilen akıllı kart kullanılan sistemde araç kantara giriş yaptığında şoförün kartını Araç Tanıma Terminaline okutmasıyla araç tanınır ve tartım işlemleri gerçekleştirilir. Tartım işlemleri sonunda araca ait tartım sonuçları otomatik olarak hafızaya kayıt edilir ve istenirse yazıcıdan otomatik olarak kantar fişi çıktısı alınabilir. Müşteri talebi doğrultusunda sürekli tartılan araçların daraları önceden hafızaya kaydedilerek tek aşamada tartım olanağı da sağlanabilir.

Silo Altı Taşıt Kantarı Otomasyonu - Trafik IşığıTrafik Işığı Seri ve yoğun tartım yapılan kantarlarda tartı terminalinden aldığı komutlar sayesinde araçların kantara giriş ve çıkış trafiğini düzenler. Kantar sahası veya kulübesine monte edilir.
Silo Altı Taşıt Kantarı Otomasyonu - Bariyer
Bariyer
Kantarın giriş ve çıkışına monte edilir. Kantarda araç tartılırken diğer aracın kantara giriş yapmasını ve tartılan aracın işlemi bitmeden çıkış yapmaması amacıyla kullanılır. Tartı terminalinden aldığı komutlar ile çalışan bariyer sistemi dış hava koşullarına dayanıklıdır.
Silo Altı Taşıt Kantarı Otomasyonu - Harici Gösterge
Harici Gösterge Kantarda tartılan aracın ağırlık değerinin kullanıcı dışındaki kişilerce görülebilmesi için kullanılır. İsteğe göre kantar kulübesine veya dışarıdan görülebilecek uygun bir yere monte edilebilir. 6 dijit kolay okunabilir kırmızı led göstergelidir.
Silo Altı Taşıt Kantarı Otomasyonu - Mesaj Terminali
Mesaj Terminali Otomatik araç tanıma sistemli veya otomasyon uygulamalı taşıt kantarlarında sürücünün görsel olarak bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için kullanılır. Uygulamanın şekline göre kantar sahasına veya kulübesine monte edilir.