Tartı Aletleri Yönetmeliği | Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Skip to content
Tartı Aletleri Yönetmeliği
Tartı Aletleri Yönetmeliği
Tartı Aletleri Yönetmeliği

2009/23/AT OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ

Ülkemizin AT ile uyum çalışmaları sonucunda 17.04.2002 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan ve 01.01.2006 tarihinde mecburi yönetmelik olarak uygulanmaya başlanan “2009/23/AT (eski 90/384/AT) OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ” ile tartı aletlerinin üretimi, piyasaya ilk arzı vb. konularda yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Şirketimiz yönetmelik gereği 2004 ve 2005 yıllarında AT Tip Onay Sertifikalarını AT Komisyonunca yetkilendirilmiş Onaylanmış Kuruluşlardan biri olan DELTA (0199/Danish Electronics, Light & Acoustics) kurumundan alarak yönetmeliğin ilk prosedürünü yerine getirmiş (Modül B) ve ürünün piyasaya ilk arzının şirketimiz tarafından yapılabilmesi için üreticiye yetki verme modülü ile de (Modül D) görevlendirilmiş Onaylanmış Kuruluşlardan biri olan NMI’e (0122/ Nederlands Meetinstituut) başvurmuştur.

Verifikason ve mühürleme işlemlerininin şirketimiz tarafından gerçekleştirilmesi için NMI, şirketimizde ISO 9001 ve özellikle tartı aletinin üretim, test, muayene, mühürleme süreçlerini, muayene ve mühürleme yapacak elemanlarımızı denetlemiş ve denetlemeler sonucunda şirketimiz kendi ürettiği tartı aletlerinin ilk muayenesi ve mühürlemesini yapıp piyasaya sürme yetki ve sertifikasını almıştır. (01.11.2005 CE-044)

Yönetmelik ülkemizde ve birliğe üye ülkelerde kısaca aşağıda açıklandığı şekilde uygulanmaktadır.

Üretici öncelikle her modeli için Onaylanmış Kuruluşa başvurarak AT Tip Onay Sertifikasını alır. Bu prosedür (2009/23/AT Modül B Ek II Madde 1) için Onaylanmış Kuruluş numune üzerinde direktifin gerektirdiği tüm testleri yaparak ürünü belgelendirir. Ayrıca Onaylanmış Kuruluştan alınan tüm AT Tip Onay ve Yetki Sertifikaları T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmek suretiyle kayıt ettirilir. (90/384/2006 – 34-016)

Bu prosedürden sonra tartı aletinin piyasaya sürülmesi aşamasında üreticinin imal ettiği her tartı aletinin tipe uygunluğun kanıtlanması için verifikasyon işlemleri yerine getirilir. Verifikasyon işleminden sonra tartı aleti artık yasal metroloji kapsamında kullanılabilir.Verifikasyon Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılmış ise Certificate Of Conformity, Onaylanmış Kuruluştan yetki almış üreticisi tarafından yapılmış ise Declaration Of Conformity   (Uygunluk Beyanı A2) belgesi düzenlenerek kullanıcıya teslim edilir.

Verifikasyon işlemleri için yönetmelikte üç seçenek belirlenmiştir. Bu prosedürdeki işlemler AT Komisyonunca bu modüller ile görevlendirilmiş Onaylanmış Kuruluşlar veya Onaylanmış Kuruluştan yetki almış (Sadece D modülü için) üreticiler tarafından uygulanır.

  • Birinci seçenek (Modül F Ek II Madde 3) tartı aletinin Onaylanmış Kuruluş tarafından tipe uygunluğu, muayene, test ve mühürleme işlemlerinin yerine getirilerek piyasaya ilk arz sürecini
  • İkinci seçenek (Modül D Ek II Madde 2, Üretim Kalite Güvence Modülü) tartı aletinin Onaylanmış Kuruluştan yetki almış üreticisi tarafından tipe uygunluğu, muayene, test ve mühürleme işlemlerinin yerine getirilerek piyasaya ilk arz sürecini,
  • Üçüncü seçenek ise (Modül G Ek II Madde 4) seri üretimi yapılmayan, özel olarak imal edilmiş tartı aletinin Onaylanmış Kuruluş tarafından muayene, test ve mühürleme işleminin yerine getirilerek tartı aletinin piyasaya ilk arz sürecini kapsar.
  • Tüm bu işlemlerden sonraki süreçte Tartı Aletinin 3516 Sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu gereğince 2 yılda bir periyodik muayenesinin yaptırılması, tartı aletinin kimliğini gösteren işaretlerin ve metrolojik verilerin değiştirilmesine karşı koruma sağlayan mührün korunması kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Yönetmeliğin 2A maddesinin kapsamına girmeyen tartı aletleri (ticari işlemlerde kullanılmayan)  için tip onayı ve verifikasyon mecburiyeti yoktur. Bu tartı aletleri Yeşil M ile işaretlenmez. Tanımlama olarak üreticisinin markası,tartı aletinin kapasitesi “Alım Satım İşlerinde Kullanılamaz” ibaresi belirtilir ve CE işareti iliştirilir. Üretici, Tartı aletinin 2004/108/AT Elektromanyetik ve 2006/95/AT Alçak Gerilim  yönetmeliklerine uygunluğunu deklare eder veya uygunluk beyanını tartı aleti ile birlikte kullanıcısına teslim eder.

Diğer Haberler

Tunaylar Bağımsız Sanatçıları Destekliyor.

Tunaylar Bağımsız Sanatçıları...

Cumhuriyet’in 100. yılında, 87 yıllık tarihi…
Tunaylar Ege Müdürlüğümüz Faliyete Başladı

Tunaylar Ege Müdürlüğümüz...

Trakya Servis Bölge Müdürlüğümüz’ün ardından Ege…
Tunaylar Trakya Merkez Servis Müdürlüğümüz Faliyete Başladı

Tunaylar Trakya Merkez...

Kayseri Bölge Servis Müdürlüğümüzün ardından Trakya…