Строительство и Строительство | Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Skip to content
Строительство и Строительство

Elektronik taşıt kantarları geçmişimiz uzun yıllara dayanmakta olup bilgi birikimi ile üretilen, taşıt kantarları sektörün değişimine ve gelişmesine öncülük etmektedir. Taşıt kantarlarımız Mühendislik tecrübesi ile müşterilerin ihtiyaç ve istekleri göz önüne alınarak özel olarak tasarlanmaktadır. 

Silo altı dolum kantarları ve sistemlerinde özellikle çimento fabrikaları gibi dökme malzemelerinin araçlara istenilen miktarda malın doldurulması, otomasyonunun sağlanması ve aynı zamanda araçların istiap hadlerine uygun yüklenmesi hedeflenmiştir.

Birinci seçenekli sistem, dolum operatörüne verilen yükleme bilgisi doğrultusunda silo altında bulunan kantara gelen araca dolum sistemine gerekli komutun verilmesiyle istenilen miktarda dolum yapılması ve sonucunda tartıma ait kantar fişinin elde edilmesi ile çalışır.

İkinci seçenek ise tüm talep, sipariş ve yükleme bilgilerinin tek merkezden kontrol edilmesi ile çalışır. Yükleme için gelen aracın siparişi daha önceden planlandığı için araç giriş noktasından yükleme yapacağı siloya yönlendirilir.

Yükleme bilgisi çeşitli arabirimler ile dolum noktasına aktarılır. Bu bilgiler doğrultusunda sistem, dolum noktası ile haberleşerek araca istenilen miktarda malın yüklemesini gerçekleştirir. Aracın dolumu yapıldıktan sonra çıkışta sevkiyat noktasından araca tartı fişi veya irsaliye verilerek tartım işlemleri sonuçlandırılır. Sistem tek merkezden yönetildiği için personel hataları ortadan kaldırılmakla birlikte online bilgi paylaşımı sayesinde araçların yönlendirilmesi, tartım sonuçlarının ilgili birimlere transfer edilebilmesi ve işletme verimliliği sağlanabilmektedir.

Sistemde, Taşıt Kantarı, Akıllı Tartım İndikatörleri, Bilgisayar, WINSCALE/FILL yazılımı ve bunlara bağlı araç ve şoförü yönlendiren trafik ışığı, optik sensör, bilgi transferini sağlayan touchkey, barkod okuyucu, barkot kart veya kablolu bağlantı sistemleri kullanılmaktadır.

I-BRIDGE‘in yüksek kesitli taşıyıcı kirişli ve araçların kantar üzerindeki haraketlerine göre tasarlanmış traversli platform yapıları en ağır çalışma koşullarında kantarın uzun süreler sorunsuz bir şekilde çalışmasını garanti eder. Güçlü yapısı, dayanıklılığı, minimum servis, bakım ve altyapı maliyeti ile benzersiz olan I-BRIDGE‘in paslanmaz çelik çok yük hücreli yapısı kantarın performansına ve hatasız ölçüm yapmasına katkıda bulunur. Modüler yapısı kantarın nakliyesi, montaj sahasına indirilmesi, monte edilmesi ve servis hizmetlerinde büyük kolaylık sağlar.