Периодический осмотр и штамповка | Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Skip to content

Periyodik Muayene ve Damgalama Hizmetlerimiz…

 

İlk Muayene

İlk muayene: Yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle meydana getirilen ölçü ve ölçü aletlerinin satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce veya ithal edilen ölçü ve ölçü aletlerinin yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, şikayet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlanmalarından sonra veya ayarları bağlı bulundukları yere göre ayarlanmış olan ölçü ve ölçü aletlerinin ise her yer değiştirmeleri halinde uygulanmaktadır.

Şirketimiz tarafından üretimi gerçekleştirilen ve yasal metroloji kapsamında yer alan tartı aletlerinin ilk doğrulaması EC verifikasyon yetkimiz doğrultusunda yapılmakta ve tartı aletleri mühürlenerek kullanıma açılmaktadır.

Verifikason ve mühürleme işlemlerininin şirketimiz tarafından gerçekleştirilmesi için NMI, şirketimizde ISO 9001 ve özellikle tartı aletinin üretim, test, muayene, mühürleme süreçlerini, muayene ve mühürleme yapacak elemanlarımızı denetlemiş ve denetlemeler sonucunda şirketimiz kendi ürettiği tartı aletlerinin ilk muayenesi ve mühürlemesini yapıp piyasaya sürme yetkisini almıştır. Yetki belgemiz için tıklayınız.

Periyodik Muayene ve Damgalama

Alım satım işlemlerinde kullanılan tartı aletlerinin güvenliği damga ile sağlanmaktadır. Her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama yetkisi 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirdiği kurumlar tarafından yapılmaktadır. 

Periyodik Muayene Süreleri.

Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında tartı aletlerinin damgalandığı yıl esas alınır ve tartı aletleri yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması durumunda müracaat sonraki ilk işgününün mesai bitimine kadar yapılabilir

İligli Bağlantılar