TLP Truck Lift Prevention Sistemi | Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Skip to content
TLP_truck_Lift_prevention_systemTLP_truck_Lift_prevention_system
TLP Truck Lift Prevention Sistemi
Her koşulda üstün performans, yüksek tartım hassasiyeti.
  • RTG ve RMG gibi gezer vinç sistemlerine tam entegrasyon 
  • Hassas ölçüm ve analiz ile olası kazaları engelleme 
  • Farklı konteyner, araç ve şasi tiplerine uyumluluk 
  • Operatör tarafından set edilebilen tolerans değerleri 
  • Sesli ve görüntülü ikaz sistemi ile oparatörü olası kazalara karşı uyarma 
  • Vinç PLC sistemine entegrasyon ile uyarı ve durdurma komutları

TunaylarTLP sistemi RTG ve RMG gibi konteyner istifleme vinç sistemlerine enregre edilen ve taşıyıcı şasisi üzerinden konteynerlerin indirilmesi sırasında konteynerların kilit mekanizmalarının (twistlock) çeşitli nedenlerle devre dışı bırakılmasının unutulduğu durumlarda taşıyıcı araç ve şasisinin konteylerle birlikte kaldırılması suretiyle oluşan kazaların önlenmesi amacıyla geliştirilmiş ileri teknoloji ürünü bir alan tarama ve analiz sistemidir.

Yüksek hassasiyetli 2 boyutlu lazer sensörlerin kullanıldığı TunaylarTLP sisteminde gerçek zamanlı alan taramasıyla konteyner, aracın ve araç şasisinin vektörel bir modeli oluşturulur. Akıllı TLP algoritması konteynerin taşıyıcı üzerinden alınması sırasında konteyner ve taşıyıcının pozisyonel ilişkisini hassas bir şekilde analiz eder. Aracın ve şasinin doğal olmayan hareketleri anında tespit edilerek erken uyarı sistemiyle operatör uyarılır veya sistem durdurulur.

RTG ve RGM benzeri vinç operasyonları yoğun dikkat ve hassas manevralar gerektiren operasyonlardır. Operatörün ani ve acil durumlarda hızlı tepki verebilecek reflekslere sahip olması gereklidir. TunaylarTLPS sistemi entegre edilmiş vinçli istifleme sistemlerinde operatör hatalarından kaynaklanabilecek olası kazalar minimum seviyeye indirgenir.
Liman, iskele, rıhtım ve terminallerde iş süreçlerini daha güvenli bir şekilde sürdürülmesi sağlanır. Operasyonel süreçlerde hem ürünlerin güvenliği sağlanmakta hem de kazalardan kaynaklanan gereksiz zaman kayıpları ortadan kaldırılmaktadır.

Olası kaza durumlarına karşı operatör erken uyarı sistemi ile sesli ve görüntülü ikaz sistemleri ile anında uyarılmaktadır. Dilenirse vincin PLC sistemine komut göndererilerek operatörün insiyatifine bırakmadan sistemin durdurulması sağlanabilmektedir.