DamageScan Otomatik Konteyner Hasar Tespit Sistemi | Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Skip to content
damage_scan_konteyner_hasar_tespitdamage_scan_konteyner_hasar_tespit
DamageScan Otomatik Konteyner Hasar Tespit Sistemi
Her koşulda üstün performans, yüksek tartım hassasiyeti.
  • DamageScan Otomatik Konteyner Hasar Tespit Sistemi konteynerların yuzeylerinde oluşabilen çukur, çıkıntı, eğiklik, yarık veya delik gibi yapısal hasarların otomatik olarak tespit edilmesinde kullanılan son teknoloji ürünü bir ölçüm ve analiz sistemidir.

DamageScan Otomatik Konteyner Hasar Tespit Sistemi konteynerların yuzeylerinde oluşabilen çukur, çıkıntı, eğiklik, yarık veya delik gibi yapısal hasarların otomatik olarak tespit edilmesinde kullanılan son teknoloji ürünü bir ölçüm ve analiz sistemidir.

Özellikle Portlar, Lojistik merkezleri, Limanlar, Ro-Ro Taşımacılık Merkezleri gibi özel veya kamusal konteyner taşımacılığı terminallerinde kullanım alanı bulan konteyner hasar tespiti sistemi, terminal ana giriş kapılarına veya tesis içerisinde uygun bir saha üzerine kurulmakta ve araçların geçişi sırasında hasar tespit işlemi otomatik olarak yapılmaktadır. Sistem sık bakım gerektirmeyen yapısı ile uzun süreler sorunsuz bir şekilde hizmet etmektedir.

Sistem Çalışma Prensibi
Yüksek tarama frekansı ve tarama açısı çözünürlügüne sahip, ileri teknoloji ürünü 2 boyutlu sensorler ile elde edilen tarama verileri algoritması tarafımızca özel olarak geliştirilen DamageScan konteyner hasar tespit yazılımı ile konteynerin 3 boyutlu profili çıkarılarak analiz edilmekte, analiz sonucunda hasar durumu, hasar tespit edilmiş ise tespit edilen hasarın katagorisi, hasarlı bölgelenin konteyner üzerindeki yeri, program arayüzü uzerinde işaretlenmek suretiyle eş zamanlı olarak operator bilgilendirilmekte, dilenirse elde edilen veriler tesisin mevcut otomasyon sistemine de aktarılabilmektedir.

Sistemin sağladığı fayda ve avantajlar
Operatör tarafindan tüm konteynerler için çıplak gözle yapılan manuel inceleme işlemleri hem terminaldeki trafik akışını kesintiye uğratmakta hem de süreçlerin kontrolünü tamamen kişi odaklı hale getirmektedir.
DamageScan’in, ideal konteyner profilleri üzerinden yaptığı hassas karşılaştırmalı analiz işlemi cok kısa sürede hasarlı veya hasarsız konteynelerin ayrımına olanak tanır. Hasar bulunmayan konteynerlerin gereksiz yere ilave inceleme prosesine dahil edilmesinin önüne geçer. Hasarlı konteynerler için operatöre hasarlı bölgeye ilişkin koordinat vererek ciddi oranlarda zamandan tasarruf sağlar.
DamageScan hasar tespit işlemi gerçekleştirirken aynı zamanda konteynerlere ilişkin istatistiksel bilgilerin tutulmasına da olanak sağlar. Terminale giren konteyner tipleri istenilen tarih aralığında program arayüzü üzerinden kolaylıkla raporlanabilir.

Opsiyonel ilave donanımlar
Opsiyonel olarak sisteme dahil edilebilen yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri ile tarama işlemi sırasında aynı zamanda konteynerin farklı açılardan görüntüleri otomatik olarak çekilebilmekte ve söz konusu bu görüntüler program arayüzü üzerinde operatörün bilgisine sunulmaktadır. Böylelikle sistem tarafindan otomatik olarak tespit edilen konteyner uzerindeki hasarlar kamera görüntüleri üzerinden de operatör tatafından detaylı olarak incelenebilmektedir.
Hasar tespit sistemine opsiyonel olarak dahil edilen plaka okuma kamera sistemi ile de hasar bilgisi ile birlikte aracın ve konteynerin plakası da kayıt altına alınabilmektedir.

Periyodik Muayene Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz,

Sahip olduğunuz kapasitesi 2 ton üzerinde olan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri’nin  imalat ve/veya son damga yılından itibaren 2 yılda bir (periyodik muayene son başvuru süresi  29 Şubat 2020) ve tamirlerinden sonra kullanıcı tarafından ilgili kuruluşa müracaat edilerek yaptırılması zorunlu olan muayene ( geçici damgasının yapılmasından sonra 15 gün içerisinde) hizmetlerini yerine getirmek üzere   11.10.2019 tarih ve 30915 sayılı resmi gazetede yayımlanan muayene yönetmeliği (madde 4 (j) ) gereği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TSE yetkilendirilmiştir. Periyodik muayene için (madde 8) içinde bulunulan yılın Şubat ayı sonuna kadar, tamir muayeneleri için ise geçici damga süresinden itibaren 15 gün içinde TSE Bölge Müdürlüklerine müracaat etmenizi önemle bildiririz.

 

Muayene Yönetmeliği:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191011-9.htm

Muayene Ücret Yönetmeliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-11.htm

TSE Başvuru İçin   : https://basvuruportal.tse.org.tr/