CollisionScan Konteyner Çarpma Önleme Sistemi | Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Skip to content
collision_scan_konteyner_carpma_onleme_sistemicollision_scan_konteyner_carpma_onleme_sistemi
CollisionScan Konteyner Çarpma Önleme Sistemi
Her koşulda üstün performans, yüksek tartım hassasiyeti.
  • RTG ve benzeri istifleme sistemlerine tam entegrasyon 
  • Hassas uyarı sistemi ile kontrollü konteyner istifleme 
  • Gereksiz vinç duruşlarını ortadan kaldırma 
  • Bitişik konteyner yığınlar arasındaki çarpışmayı önleme 
  • Sesli ve görüntülü ikaz sistemi ile oparatörü olası kazalara karşı uyarma 
  • Vinç PLC sistemine entegrasyon ile yavaşlama ve durdurma komutları

CollisionScan RTG, SSG gibi konteyner istifleme vinç sistemlerine enregre edilen ve konteynerlerin istiflenmesi veya yüklenmesi sırasında olası çarpışmalardan kaynaklanabilen hasarların önüne geçilmesi amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü tarama ve analiz sistemidir.

Konteynerlerin vinç sistemi ile taşınması sırasında, lazer sistemi konteyner etrafında bir güvenlik alanı oluştururak istifleme veya taşıma işlemi sonlanana kadar konteynerı olası çarpışmalara karşı korur. Muhtemel bir çarpışma veya hasar olasılığı algılandığında sistem sesli ve görsel olarak opratörü uyarır. Aynı zamanda vincin PLC sistemine komut göndererek vincin yavaşlatılması veya durdurulması da sağlanabilir.

RTG ve SSG ve benzeri vinç operasyonları yoğun dikkat ve hassas manevralar gerektiren operasyonlardır. Operatörün ani ve acil durumlarda hızlı tepki verebilecek reflekslere sahip olması gereklidir. CollisionScan çarpma önleme sistemi entegre edilmiş vinçli istifleme sistemlerinde operatör hatalarından kaynaklanabilecek olası çarpışmalar minimum seviyeye indirgenir.
Liman, iskele, rıhtım ve terminallerde istifleme alanlarının daha verimli bir şekilde kullanılması sağlanır. Operasyonel süreçlerde hem ürünlerin güvenliği sağlanmakta hem de kazalardan kaynaklanan gereksiz zaman kayıpları ortadan kaldırılmaktadır.

Sistemin kontrolü vinç kabinine yerleştirilen kontrol panosu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Olası çarpışma durumlarına karşı operatör erken uyarı sistemi ile sesli ve görüntülü ikaz sistemleri ile anında uyarılmaktadır.

Dilenirse vincin PLC sistemine komut göndererilerek operatörün insiyatifine bırakmadan sistem yavaşlatılabilmekte veya tamamen sistemin durdurulması sağlanabilmektedir.

Periyodik Muayene Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz,

Sahip olduğunuz kapasitesi 2 ton üzerinde olan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri’nin  imalat ve/veya son damga yılından itibaren 2 yılda bir (periyodik muayene son başvuru süresi  29 Şubat 2020) ve tamirlerinden sonra kullanıcı tarafından ilgili kuruluşa müracaat edilerek yaptırılması zorunlu olan muayene ( geçici damgasının yapılmasından sonra 15 gün içerisinde) hizmetlerini yerine getirmek üzere   11.10.2019 tarih ve 30915 sayılı resmi gazetede yayımlanan muayene yönetmeliği (madde 4 (j) ) gereği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TSE yetkilendirilmiştir. Periyodik muayene için (madde 8) içinde bulunulan yılın Şubat ayı sonuna kadar, tamir muayeneleri için ise geçici damga süresinden itibaren 15 gün içinde TSE Bölge Müdürlüklerine müracaat etmenizi önemle bildiririz.

 

Muayene Yönetmeliği:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191011-9.htm

Muayene Ücret Yönetmeliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-11.htm

TSE Başvuru İçin   : https://basvuruportal.tse.org.tr/