Automatic Wheel Washing System | Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Skip to content
TEKER_YIKAMA-1TEKER_YIKAMA-1
Automatic Wheel Washing System
Superior performance in all conditions, high weighing accuracy.
  • Suitable Design For Different Wheel Dimensions 
  • High Performance Under Intense Vehicle Traffic 
  • PLC Controlled Fully Automatic Wheel Wash 
  • Low Initial Cost
  • Short Period of Installation and Start-Up Time 
  • Pit and Pitless Type Production Alternatives on
    Requested Sizes With Increased Standard Modules
          For detailed information, please visit www.truckwash.com.tr

TruckWash series wheel washing system is designed to wash the vehicles’ wheels and dampers according to the road transport regulations which are working at the sectors like construction industry, quarries, landfills, excavation, power plants, mining, and same places before leaving to the traffic. Wheel washing system can be manufactured according to the different wheel dimensions, vehicle’s length and intensity by considering customer needs and requirements which is projected by our specialist engineers and technical staff.

Modular structure of wheel washing system makes installation process in a short period of time. Closed circuit washing system provides significant savings in water consumptions. It is durable against high pressure with adjustable direction nozzles.

TruckWash designed two different type which are Pitless type water supply tank system (TFS) and pit type water supply system (BFS) and production varies different size and engine powers according to daily washing capacity, vehicle length,density of metarials like sludges and muds etc.

 

Periyodik Muayene Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz,

Sahip olduğunuz kapasitesi 2 ton üzerinde olan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri’nin  imalat ve/veya son damga yılından itibaren 2 yılda bir (periyodik muayene son başvuru süresi  29 Şubat 2020) ve tamirlerinden sonra kullanıcı tarafından ilgili kuruluşa müracaat edilerek yaptırılması zorunlu olan muayene ( geçici damgasının yapılmasından sonra 15 gün içerisinde) hizmetlerini yerine getirmek üzere   11.10.2019 tarih ve 30915 sayılı resmi gazetede yayımlanan muayene yönetmeliği (madde 4 (j) ) gereği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TSE yetkilendirilmiştir. Periyodik muayene için (madde 8) içinde bulunulan yılın Şubat ayı sonuna kadar, tamir muayeneleri için ise geçici damga süresinden itibaren 15 gün içinde TSE Bölge Müdürlüklerine müracaat etmenizi önemle bildiririz.

 

Muayene Yönetmeliği:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191011-9.htm

Muayene Ücret Yönetmeliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-11.htm

TSE Başvuru İçin   : https://basvuruportal.tse.org.tr/