Canlı Dezenfeksiyon Tünelleri | Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Skip to content
Canlı Dezenfeksiyon Tünelleri (3)Canlı Dezenfeksiyon Tünelleri (3)
Canlı Dezenfeksiyon Tünelleri (2)Canlı Dezenfeksiyon Tünelleri (2)
Canlı Dezenfeksiyon Tünelleri (1)Canlı Dezenfeksiyon Tünelleri (1)
Canlı Dezenfeksiyon Tünelleri
  • Pülverizasyon (Sisleme) yöntemiyle dezenfektan uygulayıcı ünite
  • Otomatik dezenfektan dozajı (Sensörlü)
  • Paslanmaz çelik nozullar
  • Tamamı paslanmaz çelik (Hijyenik) gövde
  • IP65 koruma sınıfına uygun elektrik tesisatı

Dezenfeksiyon ve Geçiş Kontrol sistemleri özellikle insan sağılığını olumsuz etkileyen ve yüksek bulaşıcılığa sahip virüs ve bakterilerle mucadele kapsamında geliştirilen tamamlayıcı bir hijyen sistemidir. Dezenfeksiyon ve ortam geçiş kontrolü fonksiyonları bulunan sistem istenirse sadece dezenfeksiyon veya geçiş kontrolü amacıyla kullanılabilmektedir.

Dezenfeksiyon işlemi; steril olmayan ortamdan steril ortama geçişlerde geçişlerin dezeneksiyon tüneli içinden yapılması ve bu esnada 
pülverizasyon (sisleme) yöntemiyle dezenfektanın uygulanması şeklinde gerçekleşmektedir. Sistem üzerindeki hareket algılayıcı sensörler ile insan trafiği otomatik olarak algılanmakta ve dezenfeksiyon işlemi başlatılmaktadır.

Dezenfeksiyon tünelleri kurum ve işletmelerin ihtiyaçları, uygulama sahasının fiziki özellikleri, dezenfeksiyonun sağlanacağı ortamın trafik yükü vb. kriterlere göre özel olarak projelendirilebilmektedir.

Dezenfeksiyon tünelleri el yıkama, maske takma ve fiziksel mesafeyi koruma gibi mevcut önlemlere ilave olarak tamamlayıcı nitelikte bir sistemdir.

Başta insan dezenfeksiyonu olmak üzere tüm canlılar için risk oluşturan virüs ve bakterilerin dezenfeksiyonu için kullanılabilen dezenfeksiyon sistemleri özel – kamu kuruluşları, küçükbaş ve büyükbaş besicilik tesisleri, gıda üretim tesisleri başta olmak üzere dezenfeksiyon gereksiniminin olduğu tüm küçük ve büyük ölçekli işletmelerde kullanılabilmektedir.

Dezenfeksiyon tünelleri; Geçiş Kontrol Kamera Sistemi, Kişi Sayma, Maske Kontrolü, Vücut Isısı Kontrolü, Sesli ve Görsel uyarı sistemleri gibi opsiyonel donanımlarla birlikte sunulmaktadır.

Periyodik Muayene Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz,

Sahip olduğunuz kapasitesi 2 ton üzerinde olan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri’nin  imalat ve/veya son damga yılından itibaren 2 yılda bir (periyodik muayene son başvuru süresi  29 Şubat 2020) ve tamirlerinden sonra kullanıcı tarafından ilgili kuruluşa müracaat edilerek yaptırılması zorunlu olan muayene ( geçici damgasının yapılmasından sonra 15 gün içerisinde) hizmetlerini yerine getirmek üzere   11.10.2019 tarih ve 30915 sayılı resmi gazetede yayımlanan muayene yönetmeliği (madde 4 (j) ) gereği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TSE yetkilendirilmiştir. Periyodik muayene için (madde 8) içinde bulunulan yılın Şubat ayı sonuna kadar, tamir muayeneleri için ise geçici damga süresinden itibaren 15 gün içinde TSE Bölge Müdürlüklerine müracaat etmenizi önemle bildiririz.

 

Muayene Yönetmeliği:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191011-9.htm

Muayene Ücret Yönetmeliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-11.htm

TSE Başvuru İçin   : https://basvuruportal.tse.org.tr/