Calibration Services | Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Skip to content
TÜRKAK Accredited Scale end Mass Calibration Services… 

Tunaylar laboratory has been accredited according to the ISO/IEC 17025 standards by TURKAK Turkish Accreditation Agency. Our laboratory has carried out mass sets and scales calibration services under the authority of TURKAK within the scope of TS EN ISO/IEC 17025 standards.

The calibrations services, which are provided by expert engineers and trained staff, has been certified with the certificates which have the validity the national and international level. Independence, impartiality and confidentiality, are the basic principles of our laboratory.

turkak_kalibrasyon

TURKAK accreditation authority to TS EN ISO / IEC 17025 calibration services performed within the scope of the standards:

  • 500 kg M1 Class Mass Calibration
  • Calibration Of Nonautomatic Weighing Instruments Until 150000 kg

Related Links

Tunaylar TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası  TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025:2012 Accreditation Certificate

 

Periyodik Muayene Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz,

Sahip olduğunuz kapasitesi 2 ton üzerinde olan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri’nin  imalat ve/veya son damga yılından itibaren 2 yılda bir (periyodik muayene son başvuru süresi  29 Şubat 2020) ve tamirlerinden sonra kullanıcı tarafından ilgili kuruluşa müracaat edilerek yaptırılması zorunlu olan muayene ( geçici damgasının yapılmasından sonra 15 gün içerisinde) hizmetlerini yerine getirmek üzere   11.10.2019 tarih ve 30915 sayılı resmi gazetede yayımlanan muayene yönetmeliği (madde 4 (j) ) gereği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TSE yetkilendirilmiştir. Periyodik muayene için (madde 8) içinde bulunulan yılın Şubat ayı sonuna kadar, tamir muayeneleri için ise geçici damga süresinden itibaren 15 gün içinde TSE Bölge Müdürlüklerine müracaat etmenizi önemle bildiririz.

 

Muayene Yönetmeliği:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191011-9.htm

Muayene Ücret Yönetmeliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-11.htm

TSE Başvuru İçin   : https://basvuruportal.tse.org.tr/